Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Community-Driven Development ngayong Hunyo, inilunsad ng DSWD Kalahi-CIDSS at Pamahalaang Barangay ng Picaleon, Gen. Mamerto Natividad, Nueva Ecija ang “Pamumunong Makamasa: Pagkilos na Sama-sama” noong Hunyo 20, 2018.

Ang Pamumunong Makamasa ay ang LGU – community volunteers exchange activity na  isinasagawa sa 14 na rehiyong saklaw ng DSWD Kalahi-CIDSS. Ang DSWD Region 3 ang kauna-unahang nagsagawa nito sa buong bansa.

Layunin ng Pamumunong Makamasa na ipakita ang buhay at mahigpit na ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga mamamayan para sa mga proyektong pangkaunlaran sa barangay. Sa loob ng isang araw, nagsilbing community volunteer si Kagawad Edwardo Fajardo sa pamamagitan ng aktibong paglahok sa Operations and Maintenance Committee o pangkat ng community volunteers na namamahala at nangangalaga sa 60 poste ng solar-powered streetlight sa Purok Petchay at Purok Kamatis na bunga ng sama-samang pagkilos nang may malasakit ng mga taga-Picaleon.

“Maraming salamat po at malapit na naming makamtam ang liwanag na dala ng Kalahi CIDSS [ng Solar Powered Street Lights ng Kalahi CIDSS], at lokal na pamahalaan na talagang makakatulong ng malaki sa amin,” bahagi ni Kagawad Edwardo Fajardo.

Si Kagawad Fajardo ay nagsilbing miyembro ng Operations and Maintenance Committee na nagsagawa ng on-site inspection ng solar-powered streetlights upang tiyakin na maayos at gumagana ang mga ito. Kabilang ito sa regular na gawain ng nasabing komite.

“Mas na-appreciate ko po ang trabahong ginagampanan ng aming mga opisyal sa barangay, na pare-pareho rin pala kaming nagtatrabaho at gumagalaw para sa ikauunlad ng komunidad,” Analyn Salas, CV na naging kagawad para sa araw na ito.

Dahil sa ipinamalas na pagkakaisa’t kahusayan ng mga taga-Picaleon, itatampok ang mga kinatawan ng community volunteers sa DSWD Usapang Malasakit, ang lingguhang palabas ng DSWD.

Ang DSWD Kalahi-CIDSS ay ang programa ng DSWD na nagtataguyod ng community-driven development upang labanan ang kahirapan. Dito, mga mamamayan mismo ang tumutukoy ng suliranin at solusyon para sa mga proyektong pangkaunlaran sa pamayanan, at aktibong lumalahok sa pamayanan upang mapahusay pa lalo ang lokal na pamamahala.

Ipalalabas ang DSWD Usapang Malasakit sa Hunyo 29, 2018 sa Facebook.com/dswfo3.

 

#DSWDMayMalasakit
#DSWDParaSaNakararami
#SamaSamangPagkilosNangMayMalasakit
#CDDMonth